Khách sạn Gold

425,000 

– Miễn phí tối đa 1 trẻ dưới 4 tuổi ngủ chung phòng với bố mẹ

– Trường hợp 2 trẻ em dưới 4 tuổi: trẻ thứ nhất miễn phí, trẻ thứ hai phụ thu 50.000 VND/trẻ/đêm (ngày thường), 150.000 VND/trẻ/đêm (ngày lễ)

– Trường hợp 2 trẻ 4 – 11 tuổi: phụ thu mỗi trẻ 50.000 VND/trẻ/đêm (ngày thường), 150.000 VND/trẻ/đêm (ngày lễ)

– Trẻ từ 12 tuổi trở lên được xem là người lớn.